הלוואות אקספרס             כולם מקבלים     

 
 
הלוואות    |     הלוואות אקספרס    |    איך מקבלים הלוואות    |    סוגי הלוואות   

      הלוואות  אקספרס (הלוואות ברגע)

הלוואות אקספרס לכל מטרה  מידע

  הלוואות לכל מטרה לכולם

ש.הוא נכה צה"ל אשר אינו מסוגל לצאת לעבוד והוא חי מקצבה שניתן לו עקב אובדן יכולת העבודה.
ש.שירת ביחידה קרבית ובאחד הפעילויות נפצע קשה מירי של מחבלים.
מאדם פעיל ומלא חיות הפך ש.לאדם מסוגר ומדוכא,כל הזמן חוזרות אליו תמונות המאבק בשטח והפציעה.
במהלך שהותו כמובן שלא יכול היה לדאוג גם לחשבון הבנק והקטסטרופה שהתחוורה לו לא הוסיפה למצב רוחו.
ברגע שהגיע אלינו פנייתו של ש. נגע הסיפור לליבנו וישבנו במהירות להתאים לו הלוואה.
משיקוף מצבו הפיננסי התבהרה התמונה :
ש. ניהל שני חשבונות כאשר אחד היה מוגבל עקב חזרות רבות של שקים. מינוס של 22,000 ₪כאשר כולו בחריגה ( עקב ביטול מסגרת עו"ש ) והלוואה לא משולמת בסך  32,000 ₪ יתרה.
בחשבון השני הייתה יתרת פלוס של 14,000 ₪ !!! ללא הלוואות כלל וללא כרטיס אשראי.
הבעיה הייתה כמובן ההגבלה של שקים ללא כיסוי.
בשיתוף פעולה יוצא דופן מצד הבנק ש. קיבל הלוואה לכל מטרה לסגירת החשבון המוגבל.
ש.יכול עכשיו להיות פנוי נפשית ופיזית להמשך טיפולי השיקום הקשים ולעלות שוב על דרך המלך.

רוצים הלוואות ברגע? צרו עמנו קשר עוד היום!
 
מושגים מקצועיים:
 
מסגרת עובר ושב/מסגרת אשראי :
 
אופציה למשיכת יתר עד לתקרה קבועה מראש , כאשר התקרה משתנה בין לקוח ולקוח. מסגרת זו נקראת גם מסגרת אשראי, המסגרת נקבעת לפי גובה הביטחונות ו/או גובה המשכורת של הלקוח. היום נוהגים הבנקים בחשבון משכורת לקבוע את התקרה עד לשלוש פעמים השכר, הבנקים גובים עמלה בגין הקצאת מסגרת האשראי, אפילו אם לא נעשה בה שימוש. הקצאת אשראי בחברות יקרה יותר עקב הסיכון המצוי בחשבון חברה. הקצאת אשראי הינה רק האופציה לשימוש במסגרת האשראי ללא קשר בשימושו בפועל, כאשר החשבון נמצא ב-"מינוס" הבנק גובה ריבית נוספת על המינוס.
חריגה ממסגרת האשראי עלולה לגרום לסירוב הבנק לכבד את בקשת המשיכה, או לגביית ריבית חריגה, גבוהה יותר. בישראל, הנחיה של בנק ישראל, שנכנסה לתוקף ב-1 ביולי 2006, אוסרת על הבנקים לאשר חריגה מעבר לתקרה למשיכת היתר
 
משיכת יתר בישראל
 
במשך שנים אפשרו הבנקים בישראל משיכת יתר ללקוחות פרטיים בהיקפים גדולים מאד. בפרט, הבנקים הקצו מסגרות אשראי ללקוחותיהם באופן חד-צדדי, שלא על פי בקשת הלקוח, וכן נטו לאשר משיכה מעבר למסגרת האשראי המאושרת, וזאת בשיעורי ריבית גבוהים. ובכך הגדילו את ריווחיות הבנק, כאשר הוגבלו מספר רב של חשבונות ולקוחות רבים של הבנקים הגיעו לחדלות פרעון התערב בנק ישראל.
מדיניות זו של הבנקים, בצירוף עם מודעות כלכלית נמוכה של הלקוחות, יצרה תרבות שבה חשבונות פרטיים רבים נמצאים במשיכת יתר תקופות זמן ארוכות או באופן קבוע, תוך תשלום ריביות גבוהות.
המאפיין העיקרי של משיכת יתר, לעומת סוגי הלוואות אחרים, הוא הגמישות. מרגע שנקבעה מסגרת האשראי של הלקוח, אין צורך לבקש אישור לכל הלוואה בנפרד. הריבית משולמת רק בגין הימים שבהם החשבון נמצא בפועל במשיכת יתר. לכן, משיכת יתר היא פתרון נוח יותר מנטילת הלוואה כאשר יש צורך ב הלוואה לתקופה קצרה  אני מגדיר את מסגרת האשראי בחשבון כ-הלוואה עומדת ללא תאריך יעד ושימוש נכון באשראי זה כאשר יש צורך בהוצאה גדולה כמה ימים לפני קבלת תשלום או משכורת בלבד ללא שימוש באשראי
 
המחאה
המחאה (המכונה גם "צ'ק" או "שק") היא שטר שבו מורה לשלם מחשבונו כסף לצד ג' בזמן שנקבע מראש.
ההמחאה, כשטר, ניתנת להסבה (אלא אם כן הגביל את השיק כגון "למוטב בלבד"), ובמקרה זה לפרוע את השיק במועדו ולדרוש את הפירעון מן המושך.
ההמחאה היא אמצעי תשלום נפוץ, ובמדינת ישראל השימוש בה מוסדר הן בדיני השטרות והן בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.
 
המחאה מתוך ויקיפדיה

מקורה של המילה האנגלית "צ'ק" במצב במשחק השחמט המכונה "שח".כאשר המלך מצוי במצב זה יכולת התנועה שלו מוגבלת. השימוש במושג החל בסוף המאה ה-17 בהתייחס לאמצעים שננקטו למניעת זיופים במסמכים ובשטרות. השימוש במילה במשמעותה הנוכחית החל בסוף המאה ה-18.
המילה העברית "המחאה", היא ממקור תלמודי. בבבא מציעא (קי"ב ע"א) ישנו דיון בפועל המקבל את שכרו מהמעביד על ידי כך ש"המחהו אצל חנווני או שולחני", דהיינו שלח אותו אל החנווני או השולחני שיקבל מהם שכרו על חשבון מה שהם חייבים למעביד. במילה "המחאה" במשמעות של העברת חיוב מנושה אחד למשנהו, נעשה שימוש גם בחוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969.

 

מי מציע לנו הלוואות אקספרס מיידיות ?   
ישנם כמה גופים אשר מציעים הלוואות מיידיות:
הלוואות אקספרס מהבנקים – הבנקים מציעים הלוואות מיידיות באישור מהיר בעיקר ללקוחות "טובים" אשר להם חסכונות או פקדונות בבנק. הלוואות אקספרס אלו הינם בגובה של אלפי עד עשרות אלפי שקלים וניתן לקבלן אצל פקיד המתמחה בהלוואות בסניף הבנק שלכם.
הלוואות אקספרס מחברות כרטיסי אשראי – הלוואות מיידיות מחברת כרטיסי האשראי ניתן לקבל בשני אופנים: להשתמש בכרטיס אשראי מתגלגל, כרטיס אשר מאפשר דחיית תשלומים על הוצאות מחודש אחד לאחר וקבלת הלוואה דרך כרטיס האשראי ישירות לחשבון הבנק. הלוואות מיידיות אלו הינן בגובה של עד שלושים אלף שקלים ותהליך האישור שלהן מהיר מאוד. קראו גם הלוואות מכרטיס אשראי

הלוואות אקספרס  מהשוק האפור – השוק האפור מציע גם הוא הלוואות מיידיות. שימו לב כי לא כל חברה העוסקת בהלוואות שוק אפור הינה חברה פלילית, למעשה יש הלוואות רבות שהן לגיטימיות וניתן לקבל במהירות יחסית. קראו גם הלוואות מהשוק האפור
איך נקבעת הריבית הלוואות אקספרס?
גובה הריבית תלוי בעיקר בגוף המלווה לכם. הריבית מורכבת משני חלקים: ריבית פריים ותוספת על ריבית פריים שלוקח הגוף המלווה.


ריבית פריים – ריבית פריים שווה לריבית בנק ישראל בתוספת אחוז וחצי. כלומר אם בנק ישראל מפרסם ריבית של שלושה אחוזים, ריבית הפריים היא ארבעה וחצי. אם בנק ישראל מפרסם ריבית של חמישה אחוזים, ריבית פריים היא שישה וחצי אחוזים. האחוז וחצי הנוספים הם מרווח שנועד לתת לבנקים למשל יכולת להרוויח כסף מהגישור בין לווים למלווים.
תוספת לריבית פריים – כאשר אתם מקבלים הלוואה מיידית, מי שמלווה לכם לרוב נוקב את הריבית שהוא נותן לכם בשמות "פריים + 5%" או "פריים + 9%". ריבית הפריים היא תמיד ריבית הייחוס, שכן זוהי הריבית ששוררת במשק, ולכן מעניין אתכם מאוד לקחת הלוואה מיידית שבה התוספת לפריים נמוכה. 
הלוואות בלון

כשאתם ניגשים לבנק על מנת לבקש הלוואה, על הבנק שלכם להעמיד בפניכם את כל ההלוואות האפשריות שתוכלו לקבל. בין ההלוואות הללו ניתן למצוא הלוואה עם החזר חודשי קבוע, הלוואה צמודה לריבית בנק ישראל, הלוואה לרכב, משכנתא ועוד. מן הסתם תשאפו לקבל את ההלוואה הכדאית ביותר, בריבית מינימלית ובהחזרים נוחים. מה שהבנק בדרך כלל לא יספר לכם הוא על הלוואת בלון. הלוואת בלון, המכונה גם "הלוואת גרייס לקרן", היא הלוואה גמישה: במסגרת ההלוואה, הבנק עורך הפרדה בין החזר ההלוואה ובין התשלומים הנלווים של ההלוואה. ובשפה פשוטה: הלוואת בלון מאפשרת לכם לשלם את הריבית וההצמדה בלבד במשך תקופת ההלוואה ואת הסכום שלוויתם לשלם במלואו עם תום התקופה.
 

את תשלום הקרן עצמו תוכלו להחזיר בתשלום חד פעמי, או בשני תשלומים בסוף התקופה. אם תחפצו בכך תוכלו להחזיר את הקרן גם במהלך תקופת ההלוואה. כמו בסוגי הלוואות אחרים, גם בהלוואת בלון ניתן לבחור בין מסלולי ריבית שונים, למשל הצמדה למדד, הלוואה צמודה לפריים או לדולר.

 

אימון כלכלי  

אימון כלכלי הינו שיקוף מצב כלכלי של משפחה או עסק

ג. משפחה מצפון הארץ רצתה להתחיל להתנהל נכון מבחינה כלכלית.

לשם כך הם בחרו במאמן כלכלי מצוין שידריך אותם איך אפשר לחסוך בהוצאות ואו להגדיל הכנסות.

לאחר שלושה מפגשים ש. אב המשפחה פנה ליועץ ואמר לו, כל מה שאתה אומר הוא נכון, לחסוך בטלפון, לצמצם מינוס למכור רכב אחד ועוד, אבל הבעיה העיקרית היא שאנחנו מחזירים לבנק סכום דימיוני של 5,500 ₪ שלחודש על כל הפעילות הבנקאית שלנו, שני בני הזוג הרוויחו 9,000 ₪ .

בנוסף יש לנו משכנתא גני ילדים ועוד, מה עושים ?? .

בעזרת היועץ הם פנו אלינו ומשם הכול השתנה .

ערכנו בדיקת אשראי, היה שלושה כרטיסי אשראי בנקאים, ואחד חוץ בנקאי. 4 הלוואות קטנות, בנוסף לזה היה להם שני חשבונות בנק. כאשר יש בשניהם מינוס.

זה המצב:

הלוואות בנקאיות בסך 32,000 ₪ .
הלוואה חוץ בנקאית 6,000 ₪ .
כרטיסי אשראי בנקאים 12,000 ₪ .
כרטיס אשראי חוץ בנקאי 5,000 ₪ .
מינוס בשני החשבונות 24,000 ₪ .
סה"כ אובליגו 80,000 ₪ .
הצלחנו לסדר להם הלוואה של 80,000 ₪ ל- 84 תשלומים, הלוואה בריבית של 7% שנתית. בנוסף סגרנו חשבון בנק אחת .

ההחזר החודשי של ההלוואה הינו 1,200 ₪ הפרש של 4,300 ₪ לחודש . סכום מכובד מאוד, ש. אב המשפחה הגדיר זאת בצורה טובה " קיבלנו משכורת נוספת כל חודש".
אחרי ההלוואה  היה להם מספיק כסף, אז פתחנו תוכנית חסכון בסך 400 ₪ לחודש ל- 84 תשלומים במגביל להלוואה, מתוך תקווה שיצטבר להם סכום של 40,000 ₪ בהערכה .

כמובן שהמשפחה התייצבה מבחינה כלכלית .

מושגים:

אובליגו: הוא מונח מתחום הבנקאות המהווה סיכום כל הסכומים שהלקוח התחייב להחזיר לבנק כולל מסגרות אשראי, הלוואות בכרטיס אשראי, הלוואות (בלטינית "Obligo" פירושו התחייבות, כבילה).

משכנתא:הוא מונח המתאר שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה. ההלוואה, בגינה ניתנת המשכנתא.

הלוואה חוץ בנקאית: אשראי חוץ בנקאי. או הלוואה חוץ בנקאית , חברות הביטוח הן שחקניות עיקריות בשוק זה, קיימים גם גופי אשראי נותני הלוואות או מימון מאושרים ע"י משרד האוצר.

אימון כלכלי: התהליך מתחיל כאשר המשפחה והמאמן המלווה מבצעים יחד "שיקוף" של המצב הכלכלי של המשפחה. על בסיס השיקוף מחליטים יחדיו כיצד לצמצם את הוצאות הכספיות של משפחה, ואיזה צעדים יש לעשות.

כבר בשיחה הראשונה תוכלו לדעת אם אושרה ההלוואה או לא .  ואז לקבל הלוואות ברגע אין זמני המתנה מיותרים עד לקבלת ההלוואה.

אנו יודעים כי מי שמחפש הלוואה באינטרנט כנראה זקוק להלוואה מיידית, לכן אנו משתדלים לספק תשובות מהירות לכל לקוחותנו.
הלוואה ממוצעת עד סכום של 50,000 ש"ח מתקבלת תוך יום עסקים אחד בלבד.

הלוואות ? הלוואה ? אצלנו כולם מקבלים הלוואת אקספרס
 

הלוואות– כיצד להלוות בלי שום "טובות"?

הלוואות– בכלל או הלוואות חוץ בנקאיות – בפרט,
בעיקר בימים כמו אלה שאנו חיים בהם:

עם המיתון, המצב הכלכלי הקשה, הקיצוצים והפיטורים - הן דבר שכיח ומקובל למדי. צריך לשלם משכנתא, את שכר הלימוד של הילדים ואת ההוצאות השונות ולעתים רבות מדי ההוצאות עולות על ההכנסות. הפתרון המידי הוא איך לא – הלוואות. לרוב, הלוואה בנקאית עוברת את השלבים הנחוצים וכשהן באמת גדולות הן מאושרות על-ידי מנהל הבנק. זאת בהנחה שהלווה מבקש הלוואה פרופורציונאלית יחסית להכנסותיו הקבועות. במידה ואין אישור לאותה הלוואה הלווה מתחיל לחפש דרכים אחרות לקבלת ההלוואה והפתרון מספר אחת הוא בסופו של דבר - הלוואה חוץ בנקאית.

בדרך זו אין הוא נתון לחסדיו של הבנק מכיוון שהוא יכול לקבל הלוואה ברגע, מיד עם פנייתו לגורם החוץ בנקאי. כך, באמצעות שיחת טלפון אחת פשוטה למוקד של חברת כרטיסי האשראי, המאפשרת הלוואות חוץ בנקאיות,


הלווה מרוויח לא רק את האופציה לקבלת הלוואות בלי שום בעיה או סירוב אלא גם את היתרון המשמעותי שהוא המהירות היחסית בה פועלת חברת האשראי על-מנת לספק לו את אותה הלוואה, שכן הלוואות דרך חברת אשראי אינן כרוכות בהגשת ניירת רבה, כפי שקורה בבנק -


אלא כרוכה פשוט בשיחת טלפון.


הלוואה חוץ בנקאית לכל מטרה...

מהיכן מקבלים.

ישנם היום מספר מקורות להלוואות חוץ בנקאיות שבדרך כלל הם לא משתלמות (  תלוי במצב ) .

ממוצע הרביות של ההלוואות כ-10% שנתי ( עלות ממשית 12.5% ) תחליטו לבד אם ההלוואה משתלמת. שלא נדבר על הלוואה מכרטיס אשראי .

היתרונות :

מהירות ההלוואה ( תוך 24 שעות עד 72 שעות )
קלות קבלת ההלוואה ,( אחרי שהבנק סירב )
האובליגו הבנקאי לא נפגע ( אני חולק על היתרון הזה, כושר ההחזר נפגע !!! ולכן הבנק לוקח בחשבון הלוואות חוץ בנקאיות )
החסרונות :

עלות גבוהה של ההלוואה !
כמעט ולא ניתן לפרוע את ההלוואה לפני מועד הסיום.
הלוואה קטנה שבדרך כלל לא מספיקה למטרה שלשמה נטלנו את ההלוואה .
תקופת ההלוואה קצרה .
אני טוען שאשראי שווה כסף, לפעמים שווה לקחת הלוואה בריבית מסויימת כל עוד מטרת ההלוואה טובה.
 


מושגים :

מינוס:
משיכת יתר(או אוברדראפט) היא זכות שנותן הבנק ללקוח למשוך כספים מחשבונו גם כשהיתרה בחשבון איננה מאפשרת זאת, כלומר להיכנס ליתרה שלילית. משיכת יתר היא סוג של הלוואה או אשראי, והבנק גובה בעבורה ריבית. הזכות למשיכת יתר ניתנת למי שהעמיד בטוחות נאותות לרשות הבנק (כגון תוכנית חיסכון, חשבון ניירות ערך, צ'קים דחויים או שעבוד של רכוש). כמו כן, היא ניתנת לרוב הלקוחות המקבלים את משכורתם לחשבון הבנק ("חשבון משכורת").
 

משכנתא :
משכנתה היא מונח המתאר שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה. ההלוואה, בגינה ניתנת המשכנתה, היא בדרך כלל הלוואה גדולה וארוכת טווח. מטרת ההלוואה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי לצורך רכישתו. משכנתה היא אחת הזכויות במקרקעין המוזכרות בחוק המקרקעין של ישראל, ומחייבת רישום בלשכה לרישום מקרקעין של ישראל‏.

א. היה עובד הייטק.עד לפני מס חודשים הוא עבד באחד מחברות ההייטק ופוטר.
בעקבות הפיטורים התדרדר מצבו הכלכלי,צקים החלו לחזור בזה אחר זה,המינוס הלך וטפח עד לחובות של 125 אלף שקל.
לאחר שהגיע אליו מכתב מעו"ד המאיים כי יתחילו נגדו אמצעים משפטיים ועיקולים פנה אלינו א. בבקשת הלוואה של 35,000. 
מטרת ההלוואה הייתה כדי לנסות ולהשתלט על הסחרור הכלכלי אליו נכנס.
לאחר פגישה עמנו, ערכנו עברו בדיקת אשראי ובדקנו מה כושר ההחזר שלו, ואז החלטנו כי ההלוואה שהוא צריך עומדת ע"ס 125,000 ₪ .
לאור פנייתנו לבנק, התאימו לו הלוואה מרוכזת, בכדי שיוכל להתמודד עם חובותיו. 
הבנק שיתף איתנו פעולה והתאים לו הלוואה בפריסה של 10 שנים, ריבית מעולה של 4.2% שנתי, כך שההחזר החודשי עמד ע"ס 1260 ש"ח בלבד.
 

היום א. מחזיר כל חודש סכום סביר לבנק ומנהל כלכלה מחושבת ונכונה.

ויכול להתפנות לגידול ילדיו ולמציאת עבודה חדשה ולהירגע מהלחץ אותו חווה בחודשים האחרונים.

 

מושגים: ריבית פריים.

עקרונית, כל בנק בישראל קובע בעצמו את ריבית הפריים עבורו. למרות זאת, בשנים האחרונות התייצבה ריבית הפריים במרבית הבנקים על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל המוצהרת. לפיכך, ריבית הפריים משתנה, בדרך כלל, כאשר בנק ישראל משנה את הריבית.
הלוואה (שפיצר)

לוח שפיצר: הפירעון מחושב מראש כך שההחזר התקופתי יהיה אחיד בגובהו.
לוח הסילוקין כולל את התאריכים והסכומים שיש להחזיר בכל תקופה, מה מרכיב הקרן של ההלוואה ומה מרכיב הריבית של ההלוואה  בכל תשלום החזר, ויתרת הקרן שנותרה לתשלום.
 

כל ההלוואות באישור משרד האוצר